ARRANGEMENTER

DAGSKURS

 

Med intensjonsmetoden IoPT vil vi i en liten gruppe jobbe individuelt med egen intensjon og få en innføring i hva IoPT er.

Et sunt jeg, en fri vilje og en god følelsesmessig kontakt med kroppen vår er viktige byggeklosser i reisverket vi kaller identitet.

I løpet av kurset får vi muligheten til å gjenkjenne og løse opp i noen av de traumatiske livserfaringene som ligger bak spaltingene i vår identitet.

Gi deg selv muligheten til å igangsette endringene du trenger i ditt liv.

1500,- med egen prosess
500,- uten prosess
 

Velkommen!   

TID: Søndag 1.mars fra 10:00 til 17:00 

STED: Storgata 27, 2335 Stange

GRUPPETIMER             VÅR 2020

 


Jeg starter opp gruppe med identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) i mine lokaler i Ottestad.

Vi kommer til å jobbe i en liten og trygg gruppe på 4-6 stykker. Treffpunkt er mandager med 3-4 ukers mellomrom. Tidspunkt 17.30-21.30.
Pris 1200,- da en har egen resonansprosess, gratis når du kun er resonansgiver i gruppen.

 

Jeg kommer til å starte en gruppe hvor temaet for gruppen og fokuset er kroppslige plager. Da jobber vi med hvorfor de kroppslige plagene er der og hvordan du kan bearbeide din egen barndom og historie slik at plagene kan få muligheten til å endres, bearbeides og bli mindre.

 

Jeg kommer også til å starte en gruppe der vi jobber med utfordringer relatert til jobb. Du får muligheten til å ta tak i hva som er vanskelig på jobben, hvorfor det er vanskelig og hva du kan gjøre med det for å endre jobbhverdagen din.

Kan dette være noe du er interessert i?

Identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) er en terapiform som gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenerfarte og slektstilknyttede.

Når disse er fortrengt og lagret i det ubevisste , fortsetter de automatisk å påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst og får muligheten til å bearbeide dem, slutter de å påvirke oss. 

Identitetsorientert psykotraumeterapi ser på psyken som tredelt og deler den inn i sunne deler, traumedeler og traumeoverlevelsesdeler.
IoPT har som mål å styrke de sunne delene i oss. Dette ved at gjennom arbeidet vi legger ned møter de traumatiserte delene i oss og ser hvilke traumeoverlevelsesdeler som har utviklet seg for å håndtere det.

Det er en følelsesmessig kontakt med det vonde som har vært, og hvordan det har påvirket oss, som er nøkkelen til bearbeiding og endring. Det at vi møter oss selv og de små delene våre med empati, varme og tålmodighet. Med andre ord vi lærer å gi oss selv det vi selv ikke fikk som barn.

Du er hjertelig velkommen!


Ta kontakt hvis du er interessert.    

 

Annaklem

Haugsrud IoPT 

og traumearbeid

Haugsrud IoPT og traumearbeid

Søster Borghilds veg 3

2312 Ottestad

Epost: post@traumearbeid.no

Tel: 41 54 82 49

Åpningstider:

Man - Fre 9 - 16

Tor            9 - 20        

KONTAKT

© 2018 Haugsrud IoPT og traumearbeid