Identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) er en terapiform som gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Når disse er fortrengt og lagret i det ubevisste, fortsetter de automatisk å påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst og får muligheten til å bearbeide dem, slutter deres påvirkning på oss.

Identitetsorientert psykotraumeteori ser på psyken som tredelt og deler den inn i sunne deler, traumedeler og traumeoverlevelsesdeler.

IoPT har som mål og styrke de sunne delene i oss. Dette ved at vi gjennom arbeidet vi legger ned møter de traumatiserte delene i oss og ser hvilke traumeoverlevelsesdeler som vi har utviklet for å håndtere det.

Det er en følelsesmessig kontakt med det vonde som har vært og hvordan det har påvirket oss, som er nøkkelen til bearbeiding og endring. Det at vi møter oss selv og de små delene våre med empati, varme og tålmodighet. Med andre ord vi lærer og gi oss selv det vi selv ikke fikk som barn.

 

Videre i denne teksten vil du kunne lese mer inngående og faglig om hva IoPT er, hva traumer gjør med oss, hvilke traumetyper som finnes og veien ut av det til et helere selv og et sunnere menneske.

Videre lesning>>

HVA ER IOPT/TEORI?

Trauma cannot be consciously overcomed as long as the  survivial strategies continue to hang onto the illusion that it is not necessary to deal with the traumatized past.                                                                                                                                   Franz Ruppert

Haugsrud IoPT 

og traumearbeid

Haugsrud IoPT og traumearbeid

Søster Borghilds veg 3

2312 Ottestad

Epost: post@traumearbeid.no

Tel: 41 54 82 49

Åpningstider:

Man - Fre 9 - 16

Tor            9 - 20        

KONTAKT

© 2018 Haugsrud IoPT og traumearbeid