OM MEG

Traumeterapeut Anna Haugsrud

Traumeterapeut IoPT

ANNA HAUGSRUD

  • Registrert traumeterapeut IoPT   

 

Utdannelse fra Institutt for Traumearbeid. Arbeidet faglig, men også med egen bagasje fra oppveksten, undervegs i studiet. Gjennomført utdanningsforløp med øvingsklienter, veiledning, egne identitetskonstellasjoner og avsluttende eksamensoppgave. 

 

  • Muskel og leddterapeut 2008

 

​Arbeidet som selvstendig næringsdrivende og gitt muskulær behandling i form av massasje, triggerpunktbehandling og dry needling nåler.

  • Utdannet allmennlærer ved Hamar Lærerskole 2004

 

Jobbet som enelærer på Fossumkollektivet (2005-2010) - et jentekollektiv for rusungdom med psykiske utfordringer.

I hele mitt yrkesaktive liv har jeg arbeidet med mennesker, og har alltid vært genuint opptatt av mellommenneskelige relasjoner og hva som gjør oss til dem vi er.

 

I årenes løp har jeg gradvis tilegnet meg mer kunnskap om temaet. Både gjennom jobben som lærer - med alle jentene på Fossumkollektivet, i arbeidet som muskel og leddterapeut - hvor jeg kom i nær kontakt med kundene og deres utfordringer, og nå som traumeterapeut.

 

Det som har blitt tydeligere  og tydeligere er den tette sammenhengen mellom kroppen og psyken vår. Kropp og psyke er ett, og det som kroppen utsettes for setter spor i psyken. Likeledes vil det vi erfarer på det psykiske planet sette spor i hele kroppen og alle dens systemer. Det er derfor en stor glede å nå kunne jobbe som traumeterapeut, med en metode, IoPT, som har utgangspunkt  i nettopp denne symbiosen mellom kropp og psyke. Og som gir oss et verktøy til å jobbe med begge deler simultant.

Innehaver av

          Haugsrud IoPT

          og traumearbeid

Haugsrud IoPT 

og traumearbeid

Haugsrud IoPT og traumearbeid

Søster Borghilds veg 3

2312 Ottestad

Epost: post@traumearbeid.no

Tel: 41 54 82 49

Åpningstider:

Man - Fre 9 - 16

Tor            9 - 20        

KONTAKT

© 2018 Haugsrud IoPT og traumearbeid

Traumeterapeut IoPT Anna Haugsrud